Súťažný informačný systém sekcie disciplín IDO SZTŠ (a archív súťaží STO D IDO)

Zvolené obdobie: 2021

Momentálne nie ste prihlásený

Detaily o súťaži

[VERZIA PRE TLAČ] [EXPORT DO EXCELU]

ID: 543
Názov: Školenie rozhodcov sek IDO SZTŠ
Mesto: ONLINE zoom
Dátum konania: 27.02.2021 - 28.02.2021
Prvý deadline: 25.02.2021
Druhý deadline: -
 
Údaje o organizátorovi:
Organizátor zatiaľ neposkytol žiadne kontaktné informácie
 
Disciplíny:
Ešte neboli definované žiadne disciplíny

Pripojené súbory:
Dotazník záujemcu o školenie [ doc ] (nahral Hana Švehlová dňa 17.02.2021)
Súťažný poriadok 2021 [ doc ] (nahral Hana Švehlová dňa 23.02.2021)
 
Štartovné:
 
Harmonogram: Deadline prihlásenia 25.2.2021
email s dotazníkom a kópiou úhrady poplatku (15,-EUR) zaslať na :
svehlova.stodido@gmail.com

Poplatok- školné zaslať na účet sekcie IDO SZTŠ
SK02 0200 0000 0037 7908 6058
VS 27221
+meno v správe pre prijímateľa

27.2.
1.časť prednášok 10:00-13:00
2.časť prednášok 15:00-18:00
28.2.
3.časť skúšky 14:00-16:00
 
Ďalšie informácie: Školenie je určené ČLENOM SZTŠ, sekcie IDO
pre NOVÝCH záujemcov o rozhodovanie
PODMIENKY (okrem dotazníka) uchádzania sa o získanie licencie rozhodcu/porotcu disciplín IDO:
- vek minimálne 18 rokov
- preukázateľná prax trénera/pedagóga minimálne 3 roky a choreografická prax minimálne 2 roky (oboje),
ALEBO preukázateľná trénerská/pedagogická prax minimálne 3 roky a tanečná prax minimálne 5 rokov (oboje)
POZN. Za správnosť údajov o trénerskej/choreografickej/tanečnej praxi zodpovedá vedúci súboru/klubu
 
VIP osoby súťaže: Švehlová Hana  (36), Spektrum TK