Súťažný informačný systém sekcie disciplín IDO SZTŠ (a archív súťaží STO D IDO)

Zvolené obdobie: 2023

Momentálne nie ste prihlásený

Zoznam dôležitých osôb s TOP právami v systéme

Administrátor

Túto osobu kontaktujte v prípade problému technického charakteru. Nedarí sa Vám prihlásiť do systému, systém vypíše nejakú chybovú hlášku, akcia, ktorú chcete vykonať, sa neuskutoční, alebo Vás systém vyhodí z "členskej časti". Takisto slúži ako technická podpora pri funkciách systému, ktoré zatiaľ nie sú zdokumentované v nápovede.

Osoby:
Lukáš Eštvanc admin@stodido.sk

Tajomník

Osoby v zozname majú na starosti predovšetkým správu členských poplatkov organizácie SD IDO. Takisto môžu prideliť alebo odobrať akúkoľvek právomoc v systéme, takže je ich možné kontaktovať pri problémoch s klubovými právomocami, alebo právomocami na organizovanie súťaže.

Osoby:
Alena Majeríková a.majerikova@jessy.sk
Hana Švehlová svehlova.stodido@gmail.com

Administrátor klubov

Osoby v zozname majú na starosti predovšetkým vytváranie nových klubov v systéme. Majú si možnosť vybrať ako "zvolený klub" každý klub v systéme a majú naň následne plné právo. To znamená, že môžu meniť jeho údaje, pridávať/odoberať členov a prihlasovať tanečníkov na súťaže.

Osoby:
Alena Majeríková a.majerikova@jessy.sk
Hana Švehlová svehlova.stodido@gmail.com

Administrátor súťaží

Osoby v zozname majú na starosti predovšetkým vytváranie nových súťaží v systéme. Majú si možnosť vybrať ako "zvolenú súťaž" každú súťaž v systéme a majú na ňu následne plné právo. Takisto sú oprávnení meniť disciplíny súťaže.

Osoby:
Alena Majeríková a.majerikova@jessy.sk
Hana Švehlová svehlova.stodido@gmail.comSpäť na vyhľadávanie osôb v systéme