Súťažný informačný systém sekcie disciplín IDO SZTŠ (a archív súťaží STO D IDO)

Zvolené obdobie: 2023

Momentálne nie ste prihlásený

Aktuality

Celkový počet záznamov: 693
Zobraziť súčasné aktuality


Stránky:   -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- -15- -16- -17- -18- -19- -20- -21- -22- -23- -24- -25- -26- -27- -28- -29- -30- -31- -32- -33- -34- -35- -36- -37- -38- -39- -40- -41- -42- -43- -44- -45- -46- -47-

Autor: Hana Švehlová
Dátum: 04.11.2019 11:40:25
Názov: Tanečné dialógy
Spoločné podujatie 3 sekcií SZTŠ - konferencia spojená s diskusiou a workshopy!!!   viac >>>

Autor: Hana Švehlová
Dátum: 25.08.2019 23:41:22
Názov: Úpravy vekov a pravidiel DD od roku 2020
V prílohe nájdete úpravy vekov a pravidiel Disco, ktoré budú platné od 1.1.2020   viac >>>

Autor: Hana Švehlová
Dátum: 02.08.2019 14:55:48
Názov: Vekové kategórie od 1.1.2020
POZOR!!! Pripomíname:
Od 1.1.2020 platia nové pravidlá pre vekové kategórie - a keďže mnohí už teraz počas letných sústredení pripravujete nové zaradenie skupín a formácií - ...   viac >>>

Autor: Hana Švehlová
Dátum: 12.06.2019 12:49:14
Názov: TRÉNERI
Treneri so skúškami! Potrebujete urobiť zápis do registra fyzických osob v športe!!! (tí čo absolvovali v januári 2018 aj absolventi FTVŠ aj tí, čo absolvovali v 2008) FORMULáAR aj ...   viac >>>

Autor: Hana Švehlová
Dátum: 12.06.2019 07:54:11
Názov: Valné zhromaždenie SZTŠ
Pripomíname: v pondelok 17.6. sa uskutoční VZ SZTŠ (všetky sekcie, t.j. tanečný šport, RNR aj my - sekcia IDO). POZOR: Počty členov (a hlasov na VZ 2019), posielal p.Víťazka a je to ...   viac >>>

Autor: Hana Švehlová
Dátum: 30.05.2019 12:24:17
Názov: PONUKA ŠKOLENIA!
PONUKA ŠKOLENIA! Jedným zo základov každej tanečnej prípravy sú aj základy gymnastiky - v prílohe ponuka školenia Slovenského gymnastického zväzu!
V prílohe info a prihláška!   viac >>>

Autor: Hana Švehlová
Dátum: 07.05.2019 11:50:46
Názov: Nominácie na IDO ME v Bratislave!!!
POZOR! záujemci o IDO ME v Bratislave, nahláste ešte DNES 7.5.A.Majeríkovej (kópia H.Švehlová) DD, DiS a Street FORMÁCIE, ktoré určite pôjdu na ME v Bratislave. Za Slovensko môže ...   viac >>>

Autor: Hana Švehlová
Dátum: 03.04.2019 12:16:04
Názov: Nominácie na ME HH Rimini
POZOR!!!
Prosíme záujemcov o účasť na IDO Majstrovstvách Európy v Rimini, aby svoj záujem nahlásili písomne do 11.4. na svehlova.stodido@gmail.com
Uzávierka medzinárodných ...   viac >>>

Autor: Hana Švehlová
Dátum: 22.03.2019 12:14:02
Názov: Encyklopédia súťažného tanca
Stále je možné objednať a zakúpiť Encyklopédiu súťažného tanca na Slovensku - obsahuje aj IDO!

Info v prílohe!   viac >>>

Autor: Hana Švehlová
Dátum: 06.03.2019 22:31:08
Názov: Štatutár klubu - informovať MV SR
POZOR!!! Od 1.1.2019 každému občianskemu združeniu v SR vyplýva povinnosť nahlásiť na Sekciu vnútornej správy Ministerstva vnútra SR listom s overeným podpisom štatutára informácie ...   viac >>>

Autor: Hana Švehlová
Dátum: 22.02.2019 10:56:19
Názov: Vzdelávanie TRÉNEROV!!!
PRIPOMÍNAME!!!
Každý klub (v zmysle Zákona o športe) musí mať trénera s príslušným trénerským vzdelaním ! V roku 2019 sa otvára vzdelávanie 1.= najnižšieho stupňa a 2. = ...   viac >>>

Autor: Hana Švehlová
Dátum: 30.01.2019 13:33:14
Názov: Upravená verzia Súťažného poriadku
V prílohe nájdete upravenú verziu Súťažného poriadku (úprava /doplnok bodu 12 v paragrafe 3)   viac >>>

Autor: Hana Švehlová
Dátum: 25.01.2019 01:24:27
Názov: Preradenie z "C" do "B"
V prílohe nájdete tabuľku vyhodnotenia DVK dievčat C z roku 2018 , kde prvých umiestnených 20 bude preradených do B (na základe návrhu disco komisie a schválené vedením sekcie IDO)   viac >>>

Autor: Hana Švehlová
Dátum: 15.01.2019 10:38:08
Názov: Školenie a kongres 2019
V termínovníku nájdete podrobnosti ku školeniu a kongresu 1.-3.2019
http://is.stodido.sk/index.php?page=details/cmp&id_cmp=434&p_back=lists/listcmpterms_0_2_0   viac >>>

Autor: Hana Švehlová
Dátum: 08.01.2019 13:04:04
Názov: Aktuálny SÚŤAŽNÝ poriadok 2019
V prílohe nájdete aktuálny Súťažný poriadok pre rok 2019   viac >>>