Súťažný informačný systém sekcie disciplín IDO SZTŠ (a archív súťaží STO D IDO)

Zvolené obdobie: 2024

Momentálne nie ste prihlásený

Detaily o súťaži

[VERZIA PRE TLAČ] [EXPORT DO EXCELU]

ID: 638
Názov: Valné zhromaždenie SZTŠ a Výr.konferen.IDO
Mesto: Bratislava
Dátum konania: 01.06.2023
Prvý deadline: -
Druhý deadline: -
 
Údaje o organizátorovi:
Organizátor zatiaľ neposkytol žiadne kontaktné informácie
 
Disciplíny:
Ešte neboli definované žiadne disciplíny

Pripojené súbory:
Pozvánka VK sekcie IDO SZTŠ [ pdf ] (nahral Hana Švehlová dňa 31.05.2023)
Výročná správa sekcia IDO za 2022 [ doc ] (nahral Hana Švehlová dňa 01.06.2023)
plán činnosti 2023 [ doc ] (nahral Hana Švehlová dňa 01.06.2023)
 
Štartovné:
 
Harmonogram: Prezentácia delegátov: 12:30
začiatok VK 13:00
začiatok VZ 16:00
 
Ďalšie informácie: Program VK:
1. Otvorenie zasadnutia a privítanie hostí
2. Voľba predsedu VK a predsedníctva VK
3. Voľba predsedov a členov mandátovej komisie, návrhovej komisie
4. Voľba skrutátorov
5. Správa mandátovej komisie
6. Schválenie programu rokovania
7. Výročná správa sekcie IDO MT 2022
8. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2023 a plánu činnosti sekcie IDO MT na rok 2023
9. Zmeny materiálov prislúchajúcich do výlučnej kompetencie VK (Finančný poriadok, príslušné časti Organizačného poriadku) – po návrhu každého materiálu diskusia k návrhu
10. Schválenie legislatívnych materiálov
11. Rôzne
12. Záver


Výročná správa a plín činnosti v prílohe
Informácie k VZ na stránke SZTŠ
 
VIP osoby súťaže: Švehlová Hana  (36), Spektrum TK