Súťažný informačný systém sekcie disciplín IDO SZTŠ (a archív súťaží STO D IDO)

Zvolené obdobie: 2022

Momentálne nie ste prihlásený

Detaily o súťaži

[VERZIA PRE TLAČ] [EXPORT DO EXCELU]

ID: 601
Názov: Dance Motion
Mesto: Trenčín
Miesto konania: Okruhový Dom Armády (ODA) - Posádkový klub, Hviezdoslavova 16, Trenčín
Dátum konania: 14.05.2022
Prvý deadline: 09.05.2022
Druhý deadline: 11.05.2022
 
Údaje o organizátorovi:
Organizátor: TK Aura Dance
Adresa: M.Razusa 26
91101 Trencin
Telefón: 0908731125
Email: aura.tn@gmail.com
 
Disciplíny:
Pripojené súbory:
Súťažný poriadok 2022 [ doc ] (nahral Hana Švehlová dňa 10.03.2022)
Úpravy poriadkov 2022 - výber [ docx ] (nahral Hana Švehlová dňa 10.03.2022)
poplatky členské SZTŠ 2022 [ doc ] (nahral Hana Švehlová dňa 10.03.2022)
predbežný časový harmonogram [ xlsx ] (nahral Lukáš Eštvanc dňa 10.05.2022)
 
Štartovné:
sólo dievčatá: 8 / 12 EUR
sólo chlapci: 8 / 12 EUR
duo: 8 / 12 EUR
skupina: 5 / 8 EUR
 
Funkcionári: Vedúci súťaže: Alenka Majeríková
Odborný dozor: Hanka Švehlová
Sčítateľ: Martin Švehla, Filip Majerský
Moderátor: Simonka Ondrušková

Hip hop porota:
Melissa Komorová
Andrea Pellerová
Alexandra Somorovská
Marcel Komárňanský
Martin Kapi Kapusta
Andrej Addy Teslík

Disco porota:
Vanesa Polášková
Monika Šimeková
Soňa Kardošová
Monika Paračková
Adela Petrovičová
Žaneta Poláčková 
Ďalšie informácie: ŠTARTOVNÉ !!!
Po 1.deadline a pred 2.deadlinom prihlásenia je výška štartovného poplatku jeden a pol násobok pôvodného.
Po 2.deadline, ak organizátor súhlasí s prihlásením na súťaž, je výška štartovného polpatku dvojnásobná. Po 2. deadline - štartovné prijaté organizátorom nebude vrátené, resp. ak ešte nebolo uhradené, musí byť uhradené v plnej výške!!!

V prípade pozitivity súťažiaceho tanečníka (Je nutné sa preukázať pozitívnym ANT.testom z oficiálneho odberného miesta, alebo potvrdením od lekára, napr. na výmennom lístku) sa platí štartovné vo výške 50% aj po odhlásení zo súťaže po deadline. V iných prípadoch sa platí plná výška štartovného

ŠTARTOVNÉ sa uhrádza v hotovosti pri prezentácií, kto potrebuje faktúru prosim nahlásiť vopred, do 11.5. a na mail aura.tn@gmail.com poslať vaše fakturačné údaje.
Štartovné platí vedúci klubu za všetkých svojich tanečníkov naraz. (Štartovné si neplatia rodičia zvlášť) Po 1.deadline (9.5.2022 ) a pred 2.deadlinom (11.5.2022) prihlásenia je výška štartovného poplatku 1,5 násobok pôvodného. Po 2.deadline, ak organizátor súhlasí s prihlásením na súťaž je výška štartovného poplatku dvojnásobná.

VSTUPNÉ:
rodičia 10€/deň
deti do 12r a ZŤP 6€/deň
deti do 5r zadarmo
 
VIP osoby súťaže: Kuzl Barbora  (1051), TK Aura Dance  

Späť na prehľad